Företagscoaching

”Hur tänker du? Impossible eller I’m possible?”

Ett coachande ledarskap och tydliga värdeskapande mål ger motiverade medarbetare

Värdeord och mål ska inte bara finnas som en fin tavla på väggen, utan ska genomsyra hela organisationen. Det ställer höga krav på ledarskap och då kan coaching vara ett bra ledarstöd. På enmansföretag kan coaching vara ett effektivt sätt att bolla idéer med sig själv genom sin coach.

Oavsett om det är ett stort eller litet företag är helhet och balans viktigt. Därför arbetar jag med ett holistiskt sätt att se på saker. Ska vi få riktigt bra resultat på arbetet, så behöver vi fungera även privat. När jag coachar kommer det ibland upp privata saker, det är min erfarenhet att resultatet på arbetet blir bättre när vi ser helheten. Det skapar drivkraft, glädje och mindre sjukfrånvaro. Därför får man ofta dubbel effekt vid företagscoaching.

Vid coaching på företag brukar detta efterfrågas:

Mona Wassermann, Professionell företagscoach, MW Coaching AB

Coaching, medarbetare & säljare

 • Självledarskap
 • Målsättning
 • Motivation och drivkraft
 • Konflikthantering

Coaching, chefer & ledare

 • Ledarutveckling
 • Målsättning
 • Neuroledarskap
 • Prestera under press

Coaching, team & grupper

 • Teamutveckling
 • Målsättning
 • Motivation och drivkraft
 • Värderingar och Föreställningar

Priser

5-paket

Coaching vid fem tillfällen under två månader. Här kan det exv handla om allt ifrån att stötta upp säljare, hantera stress eller konflikter bättre eller stärka upp ett ledarskap. Du styr vad som är viktigast för dig.

– Pris 13 500 kr exkl moms

Företags Boosten

Boosta dig och ditt företag genom att arbeta tillsammans med en coach under sex månader, 8 träffar. När du lyfter blicken och ser helheten, skapas möjlighet till kreativt arbete med mål och strategier för din verksamhet.

– Pris 22 000 kr exkl moms

Årsprogrammet

En stor satsning på både dig och ditt företag under ett helt år. Vi tittar bl.a på målsättning, strategiplan, drivkrafter och olika verktyg mm allt utifrån dina behov. Här får både du och ditt företag utvecklas på alla plan under 15 tillfällen, samt viss telefon och sms kontakt.

– Pris 39 500 kl exkl moms

Info om mig som coach

Jag är utbildad och ICF Certifierad Professionell Coach på PCC nivå, det innebär att jag har en gedigen coachutbildning och många timmars coaching i bagaget. Är även utbildad i Mental träning och NLP med ett Certified Business Communication Practitioner Certifikat. Dessutom har jag utbildning för Master Coach, utbildad och Certifierad Förändringsledare samt har gått Asentiv´s Coachutbildning för företag i Portugal.

ICF, International Coaching Federation, är världens största branschorganisation för professionella coacher. Jag coachar enligt deras etiska riktlinjer och kärnkompetenser. Allt som sägs mellan mig som coach och dig som klient, stannar mellan oss. Det är du som klient som styr vad vi ska prata om och jag finns här för dig i processen.

MÖJLIGHET – KREATIVITET – UTVECKLING

Copyright © MW Coaching AB
mona@mwcoaching.se | Strand 77, Vännäs | www.mwcoaching.se