om coaching

”Det är lätt att livet rullar på och man bara hänger med.”

Vad gör en coach

Vem som helst kan kalla sig för coach, därför finns det lite olika uppfattningar om vad en coach är och vad en sådan gör. Ordet Coach betyder egentligen ”buss” och man kan se det som en metafor, en coach tar en eller flera personer från en plats till en annan.

International Coaching Federation, ICF, är världens största branschorgan för professionella coacher. För att bli certifierad ICF Coach krävs att du gått en av deras ackrediterade, kvalitetstestade, utbildningar samt genomgått skriftligt prov och uppcoaching inför en examinator. Som ICF Coach förhåller jag mig enligt deras etiska riktlinjer och kärnkompetenser. Därför kan du som klient känna dig trygg när du anlitar en ICF Certifierad Coach.

Coaching, enl ICF, är inte rådgivning, mentorskap eller terapi. Coachen fungerar istället som en katalysator för att klienten ska hitta sina egna mål. Fördelen, när man hittar sina egna mål, är att de blir skräddarsydda till dig som klient och därmed skapar en högre motivation och drivkraft. Det ökar sannolikheten för bra resultat. Den här metodiken används framgångsrikt över hela världen.

Kartan av verkligheten

Om vi tänker att var och en av oss har en karta av verkligheten, dvs hur vi uppfattar saker och ting och vad vi tror är sant eller falskt. Då är det enkelt att förstå att det kan ställa till det för oss när kartan, pga våra olika erfarenheter, kan se olika ut för olika människor.

Genom att öppna upp för fler möjliga kartor kan vi välja hur vi vill förhålla oss till olika situationer och därmed påverka hur vi mår, dvs om vi känner oss glada eller ledsna, arga eller kärleksfulla, och därmed också hur vi presterar.

Om något inte är som du vill, kan du antingen ändra på hur det är, eller om det är omöjligt, istället ändra på din uppfattning om hur det är, dvs ändra din karta. Det här är saker som en coach kan hjälpa dig med och som kan förändra livet rätt markant. Det kan öppna upp för nya möjligheter, möjligheter som man inte ens kunde ana innan.

Mona Wassermann PCC Certifiering

Jag coachar enligt ICF etiska riktlinjer vilket innebär att allt som sägs mellan oss stannar mellan oss.
Du styr vad du vill prata om och i vilken riktning vi ska ta. Jag finns här för dig.

Copyright © MW Coaching AB
mona@mwcoaching.se | Strand 77, Vännäs | www.mwcoaching.se